WhatsApp

SEO Optimizasyon Hizmet Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa SEO Optimizasyon Hizmet Sözleşmesi

SEO Optimizasyon Hizmet Sözleşmesi

E-CLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ SEO OPTİMİZASYON HİZMET SÖZLEŞMESİ

                                                                                                                                                    

Madde 1 – Taraflar

İş bu, SEO Optimizasyon Hizmet Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Müşteri ve E-CLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

1.1 – Hizmet Sağlayan,

Unvanı               : E-CLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ

V.D / V.N           : Topçu Meydanı Vergi Dairesi / 7320860967

Adresi                : Şair Nabi Mahallesi, R Tayyip Erdoğan Bulvarı, Köşkeroğlu Apartmanı, No: 10/2 Haliliye/Şanlıurfa

Telefon               : 0850 840 8606

Eposta Adresi   : [email protected]

 

1.2 – Müşteri,

Adı, Soyad / Unvan : Altek Bayrak ( Hüseyin Kaya )

V.D / V.N                   : Topçu Meydanı Vergi Dairesi / 5320817971

Adresi                         : Doğukent Mah. 1165 Sokak Kaya Sitesi No:13 Karaköprü/Şanlıurfa

Telefon                      : 0533 500 2587

E-Posta adresi          : [email protected]

Web Adresi              :  [email protected]

Anahtar Kelimeler   : yelken bayrak, makam bayrağı, bayrak fiyatları, Şanlıurfa bayrak, kırlangıç Türk bayrağı, TÜBİTAK ürünleri, bayrak çeşitleri, olta bayrak, plaj bayrağı, Türk bayrağı, vinil afiş, Urfa reklam, Atatürk posteri.

 

Madde 2 – Sözleşme Konusu

İşbu sözleşme Müşterinin internet reklamcılığından faydalanması hakkında ilgili şekil ve şartları ile Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarını kapsamaktadır.

 

Madde 3 - Hak ve Yükümlülükler

3.1. İşbu sözleşmenin imzalanmasını takiben; müşteri hesabı aktif hale gelir. Müşteri hesabının aktif hale gelmesini müteakip Optimizasyon işlemleri başlatılır.

3.2. Arama motoru Optimizasyon müşteriye ait 1 adet web sitesinin arama motorları tarafından algılanabilmesi ve bunun sonucunda uygun sıralamada yer alması için yapılan çalışmalar bütünüdür.

3.3. Bunla ilgili öncelikle E-CLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ, SEO Uzmanları tarafından Müşteri web sitesinin arama motorlarına uygunluğu kontrol edilir.

3.4. Müşteri Web Sitesinin meta, keywords, ayarları yapılır ve talep ettiği anahtar kelimeler web sitesinin keywords lerine eklenir.

3.5. E-CLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ, Backlink amaçlı yapmış olduğu +50 'den fazla web sitesinden müşteri web sitesine istenilen anahtar kelimeden link verir.

 

Madde 4 - Süre

4.1. Bu İşlemlerin Sonucunda müşteri sitesi maksimum 30 ile 45 gün içerisinde arama motorlarında performans almaya başlayacaktır.

4.2. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren optimizasyon işlemi tamamlanana kadar geçerlidir.

 

Madde 5 - Fesih

Taraflardan biri işbu anlaşma hükümlerine uymadığı veya ihlal ettiği takdirde, diğer taraf on beş gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydı ile anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.

 

Madde 6 - Ödeme

6.1. Bu sözleşmeye konu olan bütün hizmetler için Müşteri, E-CLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ’ne KDV dâhil 2400 TL  ( İKİ BİN DÖRT YÜZ TÜRK LİRASI ) Ödeyecektir. Fatura ödeme tarihlerinde düzenlenecektir.

6.2. Ödemeler, Muhammet Emin Polat adına olan Banka Hesabına yatırılacaktır.

 Ziraat Bankası TL Hesabı: TR49 0001 0025 3567 9757 4050 04

6.3 Ücretlendirmeye konu olan hizmetin ödeme şekli %50 ön ödeme, %50 son ödeme olmak üzere iki baremden oluşacaktır. Sözleşme ve ön ödeme yapıldıktan sonra işin konusuna başlanıp, 7 (yedi) iş günü içerisinde %50’lik son ödeme tutarının gerçekleşmesi gerekmektedir.

6.4 19.06.2020 tarihinde %50 olarak belirtilen hizmet için 1200 TL ön ödemesi yapılacaktır.

     30.06.2020 tarihinde %50 olarak belirtilen hizmet için 1200 TL son ödemesi yapılacaktır.

 

Madde 7 - Devir Yasağı

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

 

Madde 8 - Gizlilik

Müşterilere ait bilgiler, E-CLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ tarafından saklı kalacak ve müşterinin onayı alınmaksızın 3. kişilere iletilemeyecektir. Müşteri ise E-CLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ’nin yaptığı çalışmaları 3. Kişilere ifşa etmeyecektir.

 

Madde 9 - İhtilafların Çözümü

Taraflar, işbu Sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlığın çözümünde Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul tahakkuk ederler.

 

Madde 10 - Tebligat Adresleri

Tarafların tebligat adresleri işbu sözleşmede belirtilen adresler olup, adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

 

Bu sözleşme E-CLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ tarafından düzenlenmiş olup, 2 (iki) nüsha olacak şekilde düzenlenmiştir. Hizmeti satın alan Müşteri bu sözleşmeyi okuyup kabul etmiş sayılır.

 

 

 

                           Sağlayıcı Firma

               E-CLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ                                                                      MÜŞTERİ