WhatsApp

Sosyal Medya Onaylı Hesap (Mavi Tik) Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Sosyal Medya Onaylı Hesap (Mavi Tik) Sözleşmesi

Sosyal Medya Onaylı Hesap (Mavi Tik) Sözleşmesi

ONAYLI HESAP (MAVİ TİK) SÖZLEŞMESİ

 

Sözleşmenin Tarafları:


İş Sahibi/Müşteri :  ……………………………………………………………………..

Vergi/TC No           : ………………………………………………………………………..

Adresi                      : …………………………………………………………………………

Firma                      : ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ

V.D/V.N                 : Topçumeydanı / 7320860967

Ücret                       : Sosyal medya onaylı hesap (mavi tik) yönetim hizmet bedeli …………………. ‘dir.

Tarih                   : ……………….

 1. Konu ve Kapsam:
  Müşteri’nin sosyal medya (instagram) onaylı hesabı (mavi tik) hesap sözleşme’nin konusunu oluşturur.
 2. Tarafların Yükümlülükleri:
  ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Müşteri’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı;

Müşteri ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Sağlayıcı firmayla her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

 1. Tanıtıma Güvenin Sağlanması:
  Müşteri, ürün veya hizmeti hakkında ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ her türlü bilgi ve veriyi sağlar, ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.
 2. Gizlilik:
  ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ,  Müşteri’den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığı Müşteri’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşteri’nin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteri isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüdü ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

 

Aynı şekilde, Müşteri de ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ tarafından kendisine sunulan içerik konsepti, metni, tasarımı, yazılımı ve ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ tarafından üretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ’nin onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder.

 1. Onaylı Hesap (Mavi Tik) Hizmeti:
  • Müşterinin markasına ait sosyal medya (instagram, facebook, twitter) (……………..) hesabı üretilen tüm içeriklerin yönetilmesini, kullanılması, tasarlanması, organik takipçi sürecinin hazırlanması, organik hitler hazırlanması 3 ay kadar geçen süreçte hesabın kullanılması ve mavi tik işleminin gerçekleştirilme süresi olup gerçekleşmesinden sonra bütün hesap bilgilerinin müşteriye devredilmesi gerekir.
  • Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple marka ekiplerinden firmamıza iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önem taşımaktadır.
  • ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ madde 5(b)’de belirtilen takibi gerçekleştirirken bir yandan da Müşteri ve Müşteri’nin ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin olmak üzere Müşteri’nin talep edeceği zaman aralıklarında ölçümleme yapar; yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde Müşteri’ye sunar.
  • Gönderilecek takipçiler boot takipçi olmayıp organik takipçi çalışması yapılacak olup aksi bir durum söz konusu olduğu süreçte müşteri sözleşmeyi fes etme yetkisine sahiptir.
 1. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme:
  5’inci maddede belirtilen hizmetler ve işler Müşteri’nin onayı olmadan başlatılamaz.
 2. Onay :
  ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ, onaylı hesap (mavi tik) için Müşteri’nin genel onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar.

Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyit edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Müşteri’ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.

 1. Yetki:
  (a) Baskılı işlerde metin, tasarım ve tasarım bedelinin onaylanması, ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ, orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusunda yetki verir. Orijinalin ve tahmini üretim maliyetinin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır.

  (b) Basın kampanyalarının mecralardaki yayın programının, maliyet tahminlerinin ve ilânların onaylanması ile ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ ilgili mecralarda yer ayırtma ve ilânların yayınlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisini kazanır. ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ, mecra tarifeleri veya koşullarında yayın organlarınca yapılan herhangi bir değişikliği Müşteri’ye zamanında bildirir.
  (c) Müşterinin metin veya  tasarım veya fikirlere onay vermesi durumunda ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ bu metin veya tasarım veya fikirleri dijital medya kanallarında yayınlama yetkisi olacaktır.

Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları Müşteri tarafından bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ’ne yazılı olarak bildirilir. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ sorumlu tutulmaz.

(3)Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar:
Müşteri, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 2 (iki) gün öncesine kadar, değişiklik, düzeltme  isteğinde bulunabilir. Bu durumda ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ, mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır.

Düzeltme nedeni ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ’tan veya bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ açısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Müşteri, ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder.

Müşteri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ECLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ’ne hizmet payı öder.

 1. Ücretlendirme :
 2. İş bu sözleşme ile yukarıda belirtilen yazılım paket satışı sonucu iş sahibi veya sahipleri adına tahakkuk edecek ücret taleplerinin tahsiline yönelik iş ve işlemleri takip etmek, uyarlamak, tasarlamak üzere yukarıda adı geçen Firma üslenmiştir.
 3. Ücretlendirme sosyal medya onaylı hesap (mavi tik) işlemi olduğundan ödeme yapıldıktan sonra işin konusuna başlanıp 3 Ay içerisinde verilen ürünün teslimi yapılacaktır.
 4. İşe başlama tarihi ………………………olup hesap bilgileri şu şekildedir ;

 

 

 

            Sağlayıcı Firma                                                                                                       Müşteri